Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

PRAKSIS Studentveiledning i praksis

Navn på fag/studieplan

Studentveiledning i praksis

Studiepoeng

15

Læringsutbytte

Tema i studiet:

  • Praksis som læringsarena og læringsform
  • Veiledning - teori og praksis.
  • Studentveiledning - kompetanse og kvalitet.

 

Etter gjennomført studie skal studentene:

  • Ha kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver, tilnærminger og metoder relatert til praksisveiledning av studenter
  • Kunne omsette og anvende kunnskap om veiledning av studenter for å fremme kvalitet og relevans i praksisstudiene
  • Kunne identifisere og reflektere over faglige utfordringer knyttet til kvalifisering av studenter til framtidig profesjonsutøving

Studiet gjennomføres i tråd med UHRs  Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetanse-vurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene

Målgruppe

- Er du, som oss, opptatt av praksis i profesjonsutdanningene?

- Vil du samarbeide med oss om kvalifisering av dyktige fagfolk for framtida?

 

Institutt for sosialfag og veiledning ved Høgskolen i Innlandet - inviterer praksisveiledere som tar imot våre studenter fra BSV-utdanningene (Bachelor i Barnevern, Sosialt arbeid og Vernepleie) til praksisveilederstudiet.

Studiet er en sentral møteplass mellom høgskole og praksisfelt, og har som målsetting å utvikle og sikre kvaliteten i praksisstudiene. 

Studiet går over 6 måneder. Det er 3 obligatoriske samlinger, hver over to dager. Undervisningsformen på samlingene veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, øvelser og veiledning. Det etableres også veiledningsgrupper som møtes en gang mellom første og andre samling, og to ganger mellom andre og tredje samling. Pensum er på ca 1000 sider.

Samlingene avholdes på trivelige Honne konferansesenter på Biri http://www.honne.no/. Høgskolen dekker opphold med overnatting og måltider på samlingene. Det må påregnes kostnader til semesteravgift, pensumbøker og reiser.

Samlingsdatoene for 2020/2021:

  • uke 41 :  7. og 8. oktober
  • uke 49:  2. og 3. desember
  • uke 10:  10. og 11. mars

Opptakskrav og rangering

 

Opptakskrav er 3-årig utdanning innenfor barnevern, sosionom eller vernepleie. Annen utdanning kan godkjennes etter vurdering.

 

Søkerne skal være aktuelle som praksisveiledere for BSV-utdanningene ved Høgskolen i Innlandet. Søkeres arbeidssted bør ha student i praksis i løpet av studieåret.

Vurderingsformer

Studiet har mappeeksamen som eksamensform.

I mappa inngår:

•        Loggskriving fra egen veiledningspraksis

•        Deltakelse på samlinger og i veiledningsgrupper

•        Faglig gruppepresentasjon på samling 3

•        Individuelt refleksjonsnotat over egen praksisveiledning

Samlet mappe vurderes til bestått/ikke bestått.

Kull

2020


Studiepoeng År 1