Language: NOR | ENG
Studieplan 2020/2021

MYLED Myndiggjørende ledelse

Navn på fag/studieplan

Myndiggjørende ledelse

Studiepoeng

15

Bakgrunn for studiet

Målgruppe:
Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å bli ledere. Emnet er også aktuelle for prosjektledere og medarbeidere som ønsker å styrke sin kompetanse innen disse områdene.
  

Søke på emnet:
Emnet er på 15 studiepoeng og du kan søke opptak til enkeltemnet eller til hele studiet under ett. Studieemnene er lagt opp med betydelig grad av nettbasert gjennomføring, kombinert med 2 samlinger per emne på Høgskolen. Når du skal søke klikker du på lokalt opptak i høyremargen.

Emnet er en del av studiet Ledelse - myndiggjøring og prosjekt.

Læringsutbytte

Myndiggjørende ledelse (empowerment ledelse) er en lederform som er spesielt tilpasset dagens moderne arbeidsliv; kjennetegnet av autonome, samhandlende og kompetente medarbeidere som forventes å ta et større medansvar i organisasjonen enn hva som tradisjonelt har vært vanlig. Gjennom myndiggjørende ledelse støttes medarbeideres evne til å lede seg selv i autonome arbeidsroller og deres praktisering av et ansvarlig medarbeiderskap. Samtidig medfører endringer i arbeidslivet at det for mange oppleves krevende å være leder, og behovet for et robust og reflektert forhold til egen lederrolle fremstår som en sentral lederkompetanse. I denne sammenheng vil konstruktiv selvledelse ha stor betydning for hvordan den enkelte takler utfordrende situasjoner og opplever mestring og motivasjon i lederrollen. Selvledelse fremstår dermed som et kjerneelement i myndiggjørende ledelse, både for lederen selv og for medarbeidere.

Emnet gir innføring og praktisk trening i ulike forhold som ligger til grunn for myndiggjørende ledelse og selvledelse.

Målgruppe

Endringene i arbeidslivet medfører at det for mange oppleves krevende å være leder, og behovet for en robust og reflektert forhold til egen lederrolle fremstår som en sentral lederkompetanse. Konstruktiv selvledelse vil ha stor betydning for hvordan den enkelte takler utfordrende situasjoner og opplever mestring og motivasjon i lederrollen. Samtidig er det viktig at en leder støtter medarbeidernes evne til å lede seg selv i deres arbeidsroller.

Opptakskrav og rangering

3 år høgre utdanning (180 studiepoeng) og minst 2 års arbeidserfaring.
Søkere med 2 år høgre utdanning (120 studiepoeng) og minst 5 års erfaring kan vurderes individuelt.

Arbeids- og undervisningsformer

Studieemnet er lagt opp med en betydelig grad av nettbasert gjennomføring, kombinert med én oppstartssamling og én avslutningssamling. De nettbaserte læringsressursene skal bidra til å aktivisere studentene i større grad gjennom hele læringsløpet, og vil bestå av videoer, diskusjons-forum, refleksjonsoppgaver etc. 

Samlingene vil bestå av korte forelesninger, praktiske øvelser, gruppearbeid, plenumsdrøftinger og samhandling mellom studentene. Mellom samlingene arbeider studentene med praktisk trening/øving på egen arbeidsplass, eventuelt kombinert med lokale læringsgrupper der dette er naturlig.

Vurderingsformer

Eksamen gjennomføres som hjemmeeksamen, hvor omfang, form og innhold varierer mellom emnene. Karakterskala A-F.

Godkjenning

Studieavgift kr. 22.000,- pr. enkeltemne, og kr. 40.000,- for begge dersom studiet tas sammenhengende (høst + vår)

Kull

2020

Myndiggjørende ledelse - emnebeskrivelse
Studiepoeng År 1