Language: NOR | ENG

Teoretisk og praktisk undervisning

Teoretisk og praktisk undervisning

Studentambassadør Eivind studerer landbruksteknikk på Blæstad som ligger rett utenfor Hamar. Her ligger alt til rette for god praktisk undervisning og utflukter i flotte omgivelser ved Mjøsa.

- Ingen andre høgskoler i landet tilbyr en bedre utdanning og studiehverdag enn Blæstad. Jeg trives ekstremt bra, i lag med både geniale, snille og flinke medstudenter og forelesere. Både med tanke på nærhet, miljø og muligheten for å jobbe ved siden av studiene. For meg er Innlandet et perfekt sted å studere.

I hjertet av Østerdalen ligger Evenstad, med ypperlig beliggenhet for skog- og utmarksstudier. Vår studentambassadør Simen studerer her bachelor i skogbruk. Han hadde planer om å studere juss, men ønsket en mer praktisk rettet utdannelse.

- Her er jeg omringet av studenter med interesse for skog, landbruk og friluftsliv. Fagene er en blanding av teori og praksis, og rett som det er bruker vi naturen som klasserom. Her kjenner alle hverandre, og klassene er ikke større enn at foreleserne husker navnet på alle studentene.