Language: NOR | ENG

Gode praksismuligheter og samarbeid

Gode praksismuligheter og samarbeid

Høgskolen og de ulike fagmiljøene samarbeider tett med næring- og samfunnsliv for å sikre praksisnær utdanning og at studentene tilegner seg attraktiv kompetanse for arbeidsgivere. Svært mange studier tilbyr praksis i en eller annen form.

- På folkehelse har vi totalt fem praksisperioder i løpet av bachelorgraden der alle må gjennomføres. Første året får vi utdelt praksisplass, men resten må vi avtale selv, forteller Reka.

På barnevern er praksisen lagt opp på en litt annen måte.

- Hele femte semester på barnevern består av praksis. På studiet er det valgt en lang praksisperiode fremfor flere små. Dette for at man skal rekke å bli godt kjent i jobben, bli trygg på seg selv og at de vi skal ut i praksis hos skal rekke å bli trygge på oss. Dette ser jeg på som en stor fordel i denne bransjen, forteller Amanda.