Language: NOR | ENG

Fornøyde studenter

Fornøyde studenter

I flere år har HINN og studieretningene kommet godt ut på Studiebarometeret til NOKUT som viser studentenes og de ansattes oppfatninger om studiekvalitet. I barometeret fra 2020 får HINN 4,0 på en skala fra 1 til 5 på overordnet tilfredshet med studieprogrammet. 

- Personlig synes jeg det aller beste med studenttilværelsen i Innlandet er selve studentmiljøet. HINN har inkluderende og imøtekommende studenter, og det er noe som gjør studiehverdagen min tryggere, sier Alexandra.

Amanda, som flyttet til Lillehammer for å studere, ser en stor sosial verdi i å studere i en litt mindre by enn det mange av hennes barndomsvenner gjør.

- De fleste vennene mine hjemmefra studerer i de store studentbyene som Oslo og Trondheim. Det jeg har lagt merke til er at de som «følger strømmen» ofte blir låst til de vennene man har fra hjembyen, men som flytter til samme studiested. På Lillehammer har jeg skapt mange nye relasjoner, noe jeg tror er en fordel.

Studentambassadør Trine fant sin perfekte studentby i Hamar, der hun studerer for å bli grunnskolelærer.

- Hamar er «midt i smørøyet» og med det mener jeg at det du studerer her trolig har samarbeidspartnere og mange tilbud til deg. Mange blir tilbudt jobb før de er ferdige med studiene fordi studentene har blitt kjent med mulige arbeidsgivere gjennom studietiden.