Language: NOR | ENG

Fornøyde studenter

Fornøyde studenter

I flere år har HINN og studieretningene kommet godt ut på studiebarometeret til NOKUT som viser studentenes og de ansattes oppfatninger om studiekvalitet. Studentene ved HINN er spesielt tilfredse med studieprogrammenes evne til å inspirere og vurderingsformene.