Language: NOR | ENG

Under utenlandsoppholdet

INN student på fjelltur på utveksling

Når du reiser på utveksling til en av høgskolens partnere er du en ambassadør fra HINN. Dine meninger og handlinger er med på å påvirke om fremtidige studenter ønsker å reise til institusjonen.


Det er viktig at du ikke glemmer at du i tillegg til å være student i utlandet, også er student ved HINN. Hold deg oppdatert på det som skjer hjemme ved å følge med på Canvas og e-post. I mange tilfeller kan viktige beskjeder bli gitt, som man ikke bør gå glipp av.

Endringer i Learning Agreement/forhåndsgodkjenning

Det kan ofte forekomme endringer blant godkjente emner etter ankomst i utlandet, oftest på grunn av timeplaner. Alle endringer må godkjennes av HINN. Ta kontakt med studieleder/studieprogramansvarlig per e-post for å få ny forhåndsgodkjenning. Sett internasjonalt kontor i kopi. 

Kontakt med internasjonalt kontor ved HINN under utenlandsopphold

Før avreise skal alle utreisende studenter ha fylt ut og levert Opplysningsskjema kriseberedskapsplan (doc.) til internasjonalt kontor på HINN, fysisk eller via epost. Om det forekommer endringer i opplysningsskjemaet er studenten pliktet å informere internasjonalt kontor ved HINN. Har du ikke levert dette skjemaet før du reiste, sørg for å lever det snarest mulig.

Etter ankomst i utlandet skal skjemaet Confirmation of Arrival / Confirmation of Studies (doc.) sendes via epost til internasjonalt kontor ved HINN. Skjemaet skal være signert og stemplet av vertsinstitusjonen. 

Internasjonalt kontor hører gjerne fra deg i løpet av oppholdet. Om det er noe du ønsker å fortelle om, eller som du har behov for hjelp til, ta gjerne kontakt. Alle statusrapporter mottas med interesse! Dine tilbakemeldinger (under og/eller etter) kan være med på å motivere andre studenter til å reise ut.

Krisesituasjon / støtte og hjelp underveis

Alle studenter oppfordres til å gjøre seg kjent med høgskolens råd for sikkerhet i utlandet i tilfelle krisesituasjoner oppstår.

Om du møter problemer med studietilbud og/eller velferdsordninger underveis, henvend deg først til internasjonalt kontor ved det utenlandske universitetet. Du kan selvsagt kontakte internasjonalt kontor ved HINN dersom du trenger bistand fra oss.

Det kan oppstå spesielle situasjoner som gjør at du trenger bistand fra andre:

  • Er du i en kritisk situasjon eller har behov for juridisk rådgivning mens du er ute, ta kontakt med nærmeste ambassade eller utenriksstasjon. Adresser til norske utenriksstasjoner finner du på www.landsider.no
  • Blir du syk på utveksling har du rett til å benytte deg av det offentlige helsetilbudet i landet. Merk at kvaliteten på dette tilbudet kan være varierende. Henvend deg til NAV før du reiser for en oversikt over hvilke land dette gjelder.
  • Den norske sjømannskirken har egne studentprester som kan bistå deg dersom du har behov for en fortrolig samtale, bistand, blir utsatt for overgrep eller alvorlige hendelser. Se sjømannskirkens nettsider.
  • ANSA har egne rådgivere som gir utreisende studenter råd og tips om landene. De har kjennskap til lokale forhold der du er. ANSA gir også fri rettshjelp gjennom ANSAs studentforsikring, dersom du skulle bli involvert i en rettssak under studietiden.

Semesteravgift og utdanningsplan ved HINN

Selv om du drar på utveksling, er du fortsatt student ved HINN. Husk at alle utreisende utvekslingsstudenter skal betale full semesteravgift til HINN, samt godkjenne utdanningsplan for perioden man er i utlandet. 

Sosiale medier

Internasjonalt kontor har egen Instagramkonto for utreisende studenter. Alle utvekslingsstudenter oppfordres til å følge oss, samt dele bilder og benytte taggen #INNutveksling. 

Studenter som ønsker kan ta over kontoen for en dag. Informasjon blir gitt før og etter avreise. Studenter kan og sende forespørsel direkte til  internasjonal koordinator ansvarlig for Instagram. Husk å inkludere ditt studentnummer i e-posten.

Studentambassadør

Alle studenter som reiser på utveksling er ambassadører fra HINN. Utreisende studenter blir spurt av internasjonalt kontor før/under utvekslingen om de ønsker å bistå andre studenter som kan tenke seg å reise på utveksling til samme destinasjon. Mange studenter vil ha spørsmål som du kan besvare best. Når man returnerer fra utveksling er man ambassadør for den institusjonen man studerte ved.