Language: NOR | ENG

Under utenlandsopphold

Selv om du drar på utveksling, er du fortsatt student ved HINN, og du bør holde deg oppdatert om det som skjer hjemme ved å følge med på Canvas og mail fra HINN.

Når du reiser på utveksling via Høgskolens samarbeidsavtaler, vil du betraktes som en representant for din hjemmeinstitusjon. For HINN er det viktig at utreisende studenter er gode ambassadører slik at samarbeidet med de utenlandske institusjonene kan videreføres og styrkes.

Husk på at alle utreisende utvekslingsstudenter skal betale full semesteravgift til hjemmeinstitusjonen og godkjenne utdanningsplan også for den perioden man er i utlandet. 

Det kan forekomme endringer i learning agreement/forhåndsgodkjente emner, oftest på grunn av timeplaner. Husk på at alle endringer må godkjennes! Ta kontakt med studieleder/studieprogramansvarlig hjemme for å få en ny forhåndsgodkjenning med kopi til internasjonalt kontor ved HINN. 

Kontakt med internasjonalt kontor ved HINN under utenlandsopphold

De som reiser ut som Erasmus+ -studenter, få en Erasmus+ -kontrakt som må signeres før stipendet kan utbetales.

Internasjonalt kontor hører gjerne fra deg i løpet av oppholdet, for å kunne følge opp og hjelpe dersom det skulle være noe, eller om du bare har lyst til å fortelle hvordan det går. Alle statusrapporter mottas med interesse! Vi håper også at du kan gi rapporter og tilbakemelding i etterkant for å motivere andre studenter til å reise ut.

Støtte og hjelp underveis

  • Dersom du har spørsmål til eller får problemer med studietilbud eller velferdsordninger, skal du først henvende deg til internasjonalt kontor ved det utenlandske universitetet. Du kan selvsagt også kontakte internasjonalt kontor ved HINN, dersom du trenger bistand fra oss.
  • Det kan oppstå spesielle situasjoner som gjør at du trenger bistand fra andre:

Er du i en kritisk situasjon eller har behov for juridisk rådgivning mens du er ute: Ta kontakt med nærmeste ambassade eller utenriksstasjon der du befinner deg. Adresser til norske utenriksstasjoner finner du på www.landsider.no

Blir du syk i utlandet, har du rett til å benytte deg av det offentlige helsetilbudet i det landet du reiser til, men kvaliteten på dette tilbudet kan være varierende. Henvend deg til NAV før du reiser for en oversikt over hvilke land dette gjelder.

Den norske sjømannskirken har egne studentprester som skal bistå studenter ute dersom du har behov for en fortrolig samtale, bistand, blir utsatt for overgrep eller alvorlige hendelser. Se sjømannskirkens nettsider.

ANSA har egne rådgivere som hjelper studenter ute med ulike råd og tips og har kjennskap til lokale forhold der du er. ANSA gir også fri rettshjelp gjennom ANSAs studentforsikring dersom du skulle bli involvert i en rettssak under studietiden.

Dersom en krise oppstår

HINN har inngått en avtale med Sjømannskirken som sikrer bistand til studenter som oppholder seg i utlandet i tilfelle kriser.

Sjømannskirkens døgnbemannede beredskapstelefon: + 47 95119181

Mer informasjon om kriseberedskap ved HINN