Etter hjemkomst

Etter at du har avlagt dine eksamner ved det utenlandske lærestedet må du sørge for at Internasjonalt kontor ved HINN mottar karakterutskrift fra Universitetet/Høyskolen du har studert ved. Dette kan skje på to måter:

  • Enten ved at partneruniversitetet sender Internasjonalt kontor ved HINN en kopi av vitnemålet ditt, (dette må du selv avklare med studiestedet).
  • Du kommer innom internasjonalt kontor ved HINN med en gang du mottar vitnemålet ditt, så vi får tatt en kopi.

Dette er viktig både for å få innpasset delstudiene i graden din og for at du skal få omgjort lån til stipend i Lånekassen!


Rapport for Erasmus+ studenter

Studenter som har vært på Erasmus+ utveksling må sende inn en online rapport etter oppholdet. Som student får du automatisk tilsendt rapporten direkte fra EU-kommisjonen. Sammen med OLS-språktest del to er rapporten grunnlag får å få utbetalt resten av Erasmusstipend. 


Bidra til et internasjonalt campus

Du kan bidra til promotering av delstudier i utlandet ved å fortelle dine medstudenter om oppholdet ditt. Dette kan du gjøre ved å holde innlegg eller møte opp på informasjonsmøtene og den felles informasjonsdagen for delstudier i utlandet som arrangeres i forkant av søknadsfristen.

Fadder for internasjonale studenter

På noe av våre campus kan du også søke internasjonalt kontor om å bli fadder for nye internasjonale studenter som kommer til HINN. Mer informasjon finnes du her.