Language: NOR | ENG

Praksis etter avlagt grad

Kvinnelig student på praksis i barneskole, leser for en barneklasse

HINN har ekstra Erasmus+ stipendmidler du kan få for å ta et praksisopphold (internship) ved en arbeidsplass i et EU-land etter avlagt grad. Dette er en unik mulighet til å tilegne deg (internasjonal) arbeidserfaring rett etter endt utdannelse. 


Hvem kan søke?

Alle 3. års bachelor- og 2. års masterstudenter ved HINN.

Selv om du har vært på Erasmus+-utveksling i løpet av studiene, kan du fortsatt dra på Erasmus+-praksisopphold etter avlagt grad (opptil 12 måneder per student).

Hvor kan man reise?

Hvor som helst i EU! Dette gjelder bedrifter, organisasjoner, institusjoner og skoler i alle EU-land, inkludert Island, Liechtenstein, Makedonia eller Tyrkia (unntatt EU-institusjoner og nasjonalkontor for Erasmus+). 

Når kan man reise?

Ordningen gjelder studenter som fullfører graden i mai/juni 2021. Praksisoppholdet må vare i minst 2 måneder og gjennomføres i løpet av det første året etter fullført grad. 

Stipendsatser

Følgende stipendsatser gjelder for 2020/2021:

  • € 660 per måned til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige.
  • € 610 per måned til andre programland.

 

Får alle som vil reise stipend?

Internasjonalt kontor har en begrenset mengde stipendmidler. Hvis det kommer inn mange søknader vil søkere vurderes og tildeles stipend etter karaktersnitt.

Tilleggsfinansiering

Studenter kan motta annen finansiell støtte (stipender fra andre programmer, fond, lån, inntekt fra arbeid, o.l.). Siden ordningen ikke er en del av graden og ikke gir studiepoeng, får du ikke støtte fra Lånekassen. 

 

Semesteravgift ved HINN

Alle studenter må betale semesteravgift ved HINN for den perioden de er ute (høst og/ eller vår), for å motta Erasmus+ stipend.

Forsikring

Erasmus+ programmet krever at studenter som reiser på praksisopphold i utlandet har tilstrekkelig helseforsikring, ulykkesforsikring og ansvarsforsikring. Studenter kan forsikres av bedriften eller organisasjonen vedkommende skal ha praksis i, eller ved å tegne egne forsikringer.