Language: NOR | ENG

Praksis etter avlagt grad

HINN har ekstra Erasmus+ stipendmidler du kan få for å ta et praksisopphold (internship) ved en arbeidsplass i et EU-land etter avlagt grad. Dette er en unik mulighet til å tilegne deg (internasjonal) arbeidserfaring rett etter endt utdannelse. 

Hvem?

Alle 3. års bachelor- og 2. års masterstudenter ved HINN.

Selv om du har vært på Erasmus+-utveksling i løpet av studiene, kan du fortsatt dra på Erasmus+-praksisopphold etter avlagt grad (opptil 12 måneder per student).

Hvor?

Hvor som helst i EU! Dette gjelder bedrifter, organisasjoner, institusjoner og skoler i alle EU-land, inkludert Island, Liechtenstein, Makedonia eller Tyrkia (unntatt EU-institusjoner og nasjonalkontor for Erasmus+). 
NB: Hvis det blir en hard Brexit betyr det at Storbritannia går helt ut av EU-samarbeidet. 

Når?

Ordningen gjelder studenter som fullfører graden i mai/juni 2020. Praksisoppholdet må vare i minst 3 måneder og gjennomføres innen 30. september 2021.

Stipendsatser for Erasmus praksismobilitet 2019/2020

  • € 660 per måned til Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige.
  • € 610 per måned til andre programland.

Tilleggsfinansiering

Studenter kan motta annen finansiell støtte (stipender fra andre programmer, fond, lån, inntekt fra arbeid, o.l.). Siden ordningen ikke er en del av graden og ikke gir studiepoeng, får du ikke støtte fra Lånekassen. Alle studenter må betale semesteravgift ved HINN (høst 2020/vår 2021).

Forsikring

Erasmus+ programmet krever at studenter som reiser på praksisopphold i utlandet har tilstrekkelig helseforsikring, ulykkesforsikring og ansvarsforsikring. Studenter kan forsikres av bedriften eller organisasjonen vedkommende skal ha praksis i, eller ved å tegne egne forsikringer.

Får alle som vil reise stipend?

Internasjonalt kontor har en begrenset mengde stipendmidler. Hvis det kommer inn mange søknader vil søkere vurderes og tildeles stipend etter karaktersnitt.