Dobbelgrad ved Hochschole Harz

Hochschule Harz ligger i Wernigerode, Tyskland og har ca. 3.000 studenter. Wernigerode hører til delstaten Sachsen-Anhalt som har 35.000 innbyggere. Hochschule Harz skaffer bolig til dobbelgradsstudenter ( les mer).

Dobbelgrad-programmet med Hochschule Harz er tilgjengelig for BARLL og BAMLT studenter i deres andre år. Hochschule Harz stiller krav til karaktersnitt (minst 'C') for opptak.

Under oppholdet vil du som DD-student tilegne deg en dypere forståelse av flerkulturelle studier og bedriftsmiljøer. Du vil opparbeide deg tverrkulturelle kommunikasjons- og språkferdigheter og få et internasjonalt nernettverk, som sammen med den internasjonale erfaringen vil gi deg et konkurransefortrinn, både i det norske og det europeiske arbeidsmarkedet.

Under følger en oversikt over emne-pakken ved Hochschule Harz (60 ECTS/60 norske SP):

Module

Course

ECTS

Semester

Module 1

Professional Field Orientation (PFO)

20

 

  PFO 1: Sustainable Tourism
  International Sustainable Development Management 2,5 1
  International Business Development Strategies 2,5 1
  International Tourism Management 2,5 2
  Cross Cultural Management 2,5 2
  PFO 2: Management and Marketing
  International Marketing 2,5 2
  Internet Marketing 2,5 2
  International Business 2,5 1
  Seminar on selected problems of international firms 2,5 2
       

Module 2

Individual Studies *

12,5

 

  5 electives * n.n. 1/2
       

Module 3

Project Management

10

 

  Project 1 5 2
  Project week (depending on availability) Schein 2
  Project Management 2,5 2
  Event Management 2,5 1
       

Module 4

Basics Skills

7,5

 

  Study Skills 2,5 1
  Intercultural Competence 2,5 2
  The German Tourism Market 2,5 1
       

Module 5

Language Skills

10

 

  German as a Foreign Languages 2*5 1/2
       

 

Total ECTS (study workload)

60