Language: NOR | ENG

Visum og oppholdstillatelse

Hånd over verdenskart

Mange land utenfor Europa krever at innreisende studenter har visum. Husk at visum koster penger. Kostnadene varierer fra land til land, samt ulike visumtyper, og støttes ikke av Lånekassen. Dersom du reiser til et annet EØS-land kan du vente med å søke om oppholdstillatelse til du ankommer vertslandet.


Med forbehold om endringer finner du informasjon om visumprosedyrer for de mest sentrale landene nedenfor. Prosedyrene varierer fra land til land.

Australia

Alle som reiser til Australia må ha gyldig visum. Studenter som skal studere over 3 måneder i landet må ha studentvisum. For tiden koster dette AU$ 550. Les mer om visum og visumkostnader.

Du kan først søke om visum når du har;

 1. Fått endelig opptak fra lærestedet.
 2. Takket ja til plassen.
 3. Betalt eventuelle skolepenger eller depositum på skolepenger.

Når dette er på plass vil lærestedet utstede en Confirmation of Enrolment (CoE) som du benytter i visumsøknaden.

Du søker om visum på Internett (klikk på "Students"). Visumbekreftelsen kommer i form av en e-post og knyttes til passnummeret ditt.

Ytterligere dokumentasjon

Du kan bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon hvis du:

 • Har oppholdt deg i såkalte høyrisikoland den siste tiden
 • Lider av kroniske sykdommer
 • Eller av andre grunner.

Få mer informasjon om visumbestemmelser fra Department of Immigration and Citizenship.

Canada

Under 6 måneder

Norske studenter med studieopphold i Canada kan oppholde seg i landet inntil seks måneder uten visum. Det ble innført obligatorisk elektronisk reiseregistrering (ETA) for visumfrie tilreisende fra 30. september 2016.

Alle nordmenn som ikke har visum eller fast opphold i Canada, og som ankommer med fly, må ha gyldig ETA før avreise. Registreringen gjøres online før man sjekker inn på flyplassen. ETA er gyldig i fem år eller til utgangen av passet. Bytter du pass, må du søke om ny ETA. Dette gjelder også ved nødpass.

Over 6 måneder

Skal du studere i Canada i mer enn seks måneder, må du søke om studentvisum (Study Permit). Søknadsskjema fås ved henvendelse til Den canadiske ambassade i Oslo. For søkere med norsk statsborgerskap er det the Canadian High Commission i London som utsteder studentvisum. Du kan ikke søke om visum før du har fått opptaksbeviset fra universitetet i Canada. High Commission krever:

 • Attestert kopi av opptaksbevis
 • En økonomisk garanti (den fra  Lånekassen er tilstrekkelig)
 • 2 passbilder
 • Kopi av passet
 • Et behandlingsgebyr

Send inn søknad straks du har fått opptaksbevis fra lærestedet. Behandlingstid for søknaden varierer fra 2-4 uker.  Les den nøye og sjekk at underskrift og alle vedlegg er med.

Canadian High Commission anbefaler på det sterkeste at ingen bestiller reise før de har mottatt visumet. Les mer om visum og studentvisum (Study permit).

Namibia

Det kreves visum ved praksisopphold i Namibia. Internasjonal koordinator samler inn visumsøknader som sendes til Namibiaforeningen. De har kontakt med namibiske myndigheter. Visumet koster kr. 1000,- og betales til Namibiaforeningen.

New Zealand

Alle som skal studere i New Zealand må ha visum ved innreise til landet. Visumsøknaden kan kun sendes når opptaksbevis er mottatt. Søk deretter raskest mulig. Dersom du skal studere ved et universitet hvor det kreves skolepenger, må disse være betalt før du kan søke om visum!

Visumsøknaden lastes ned fra Immigration New Zealands hjemmesider. Den sendes til New Zealands ambassade i Den Haag, Nederland:

Immigration New Zealand
Eisenhowerlaan 77
2517 KK The Hague
The Netherlands

Tlf.: (+31) 70 365 8037 (mandag til fredag 10-12 og 14-16)
Faks: (+31) 70 364 0116
E-post: inzthehague@dol.govt.nz 

Visumgebyret er for tiden på rundt 200 Euro og kan betales med kredittkort. Du må legge ved passet ditt sammen med visumsøknaden. Ambassaden anbefaler å bruke budservice, for eksempel DHL eller TNT, for å være sikker på at du får tilbake passet. Behandlingstiden er omtrent 2 uker. Se også Immigration New Zealands hjemmesider.

Peru

Studenter trenger visum til Peru. Kontakt Perus ambassade i Stockholm for mer informasjon:

Embajada del Perú en Suecia
Brunnsgatan 21B, 3TR
111 38 Stockholm

Tlf.: (+46) 8 44 08 747
Faks: (+46) 8 23 08 13 
E-post: consulado@peruembassy.se
http://www.peruembassy.se/

Åpningstider mandag - torsdag fra kl. 09:00-12:00

Sør-Afrika

Alle som skal studere i Sør-Afrika må ha studentvisum. Behandlingstiden er opptil 1 måned. Sørg for å ha dette i orden før du reiser.

Søknadsskjemaer skrivet ut fra ambassadens hjemmesider. Du skal laste ned "Application for a temporary residence permit", "Radiological report" og "Medical certificate". På søknadsskjemaet "Application for a temporary residence permit" skal du krysse av i ruten "Student exchange programme".

Søknadsprosessen er forholdsvis omfattende, og følgende dokumentasjon må legges ved søknaden:

 • Gyldig pass.
 • Et bevis på at du kan finansiere dine studier i Sør-Afrika. En foreløpig uttalelse fra Lånekassen er tilstrekkelig og kan bestilles på Lånekassens hjemmeside.
 • Fødselsattest. Hvis du er gift eller skilt må det legges ved vigselsattest eller skilsmissepapirer.
 • Utfylt "Medical certificate". Snakk med Studenthelsetjenesten om dette.
 • Utfylt "Radiological report". Snakk med Studenthelsetjenesten om dette.
 • Vandelsattest fra politiet. Du må søke om politiattest i den kommunen hvor du er folkeregistrert. Hvis du er folkeregistrert i Oslo kan du skrive ut søknadsskjema på Oslo politidistrikts nettsider. Hvis du ikke har noe på rullebladet kan det være på norsk. Dersom du har noe på rullebladet må det være på engelsk.
 • Bekreftelse på booking av tur-retur flybillett. Hvis du ikke kjøper billett, kontakt ambassaden da det gjelder spesielle regler.

Etter at du har levert alle papirene til ambassaden skal du betale 455 NOK til den sørafrikanske ambassadens konto hos DNB Nor: 7058 05 27831.

NB: Du kan bli nektet innreise dersom du ikke har returbillett eller avtale med ambassaden ved ankomst i Sør-Afrika.

Ved spørsmål angående søknaden om midlertidig oppholdstillatelse, ta kontakt med den sørafrikanske ambassaden:

Embassy of the Republic of South Africa
Besøksadresse: Drammensveien 88 C, 0271 Oslo
Post adresse: PO Box 2822 Solli, 0204 Oslo

Tlf.: (+47) 23 27 32 20 
Faks: (+47) 22 44 39 75
E-post: oslo.reception@foreign.gov.za

Åpningstidene til visumavdelingen er mandag - fredag fra kl. 09:00-13:00

Utvidelse av opphold

Dersom du ønsker å reise eller oppholde deg en tid i Sør-Afrika etter studiene er ferdig, kan du søke om utvidelse. Dette gjøres ved å skrive et brev med en forklaring på hvorfor du søker utvidelse, og hva du skal gjøre der. Du kan også søke når du er i Sør-Afrika.

Tanzania

Vanlig turistvisum er som oftest nok for å ta praksis i Tanzania. Det kjøpes ved innreise på flyplassen for 50 USD.

USA

Alle som skal studere i USA trenger studentvisum. Opptaksbrev må mottas fra det amerikanske lærestedet før visum kan søkes. Spørsmål til ambassaden i Oslo vedrørende studentvisum sendes til oslovisa@state.gov

Du må fylle ut to skjemaer for å få visum til USA.

 1. Student and Exchange Visitor Program: SEVIS I-901 Fee. Søknadsgebyret er for tiden 350 USD.
 2. Studenter som skal på delstudie i USA, må fylle ut et Electronic Visa Application Form. De amerikanske universitetene legger som regel opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Dersom du mottar støtte fra offentlige kilder under oppholdet, f.eks. fra Lånekassen, får man en toårig "karantene" etter oppholdet (kun J1 visum). I den perioden kan man ikke søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA. Visum inkludert intervju koster ytterligere 160 USD.

Totalt må du betale 510 USD for å få visum til USA.

Lenke til skjema og oppskrift på hvordan du skal søke om visum finner du her.