Language: NOR | ENG

Finansiering

Lånekassen

Statens Lånekassen gir basisstøtte til delstudier i utlandet, delvis stipend og delvis lån. Studenter kan også få ekstra stipend og lån fra Lånekassen for:

  • Skolepenger
  • Reisepenger
  • Språkkurs

 

Skolepenger

Study Abroad opphold innebærer i de fleste tilfeller skolepenger. Da kan du få støtte fra Lånekassen til det. Skolepengestøtten er på 70% stipend og 30% lån opp til ca. 35 000 kr. Støtte utover dette gis som fullt lån. 

Reisepenger

Reisestøtte er støtte til reiseutgifter, og det er faste satser som avhenger av destinasjon, fra ca. 2 500 kr. i Europa til ca. 13 500 kr. i Oseania.

Språkkurs

Hvis institusjonen du skal studere ved har et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du få ekstra stipend fra Lånekassen til et forberedende språkkurs. Dette stipendet er på ca. 22 000 kr. per semester.

Mer informasjon om finansiering finner du på Lånekassens nettside.

Økonomisk garanti for delstudier i utlandet

Universiteter i USA og Canada krever ofte dokumentasjon på at du kan finansiere studiet før de innvilger søknaden. Dette kan også gjelde for institusjoner i Asia og Oseania. En slik dokumentasjon for økonomisk garanti utstedes av Lånekassen. Søknadsblankett finner du på nettsiden til Lånekassen.


Erasmus+

Erasmus+ er EUs stipendprogram for mobilitet innen utdanning. Som Erasmus-student kan du velge mellom over 50 av HINNs partnerinstitusjoner i Europa. Som Erasmus+-student slipper du å betale skolepenger. I tillegg til støtten fra Lånekassen får man et ekstra Erasmus-stipend.

Stipendmuligheter

Ved studierelatert utveksling til våre Erasmus+-partnere i Europa gis det et stipend på opptil 410-460 euro per studiemåned i utlandet. For praksisrelatert utveksling ligger dette beløpet på 560-610 euro. Stipendet skal ikke tilbakebetales.

Reisemål

Studentene kan reise til et av programlandene. Landene omfatter de 28 EU-landene, de tre EFTA/EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. Erasmus+-stipend gis kun til de programlandene vi har som partnere. De som ønsker å reise til andre institusjoner enn våre partnere, vil ikke motta Erasmus+-stipend.

Praksisopphold 

Praksisopphold er utveksling til en bedrift eller organisasjon i Europa. Målet er at studenten skal tilegne seg praktiske ferdigheter. Samtidig skal han/hun få bedre forståelse for de økonomiske og kulturelle forholdene i vertslandet. Et praksisopphold må ha varighet på to til tolv måneder. Det er også mulig å reise ut som praksisstudent det første året etter endt utdanning.


Fond og legater

Noen kommuner og fylkeskommuner har stipendordninger. Dessuten finnes det mange private fond og legater som tildeler stipend etter spesifikke kriterier. I stipend- og legathåndboken finner du oversikt over dette.