Finansiering

 

Statens Lånekassen gir ekstra støtte til delstudier i utlandet, delvis stipend og delvis lån. 

Studenter som tar delstudier i utlandet som inngår i graden kan, i tillegg til basisstøtte (lån og stipend), få EKSTRA stipend og lån fra Lånekassen for følgende utgifter:

  • Skolepenger
  • Reisepenger
  • Språkkurs

Skal du ut på Study Abroad opphold, som i de fleste tilfeller innebærer studieavgifter, kan du få skolepengestøtte fra Lånekassen. Til utdanning på delstudier gis skolepengestøtten med 70% stipend og 30% lån av de faktiske skolepengene opp til ca. 35.000 kr. Støtte utover dette gis som lån. 

Reisestøtte er et tilskudd til dekning av utgifter for turretur reise. Satsen for tilskuddet er avhengig av destinasjon, fra 2.400 kr. i Europa til 13.000 kr. i Oseania.

Hvis du har fått studieplass på en institusjon i utlandet som gir rett til støtte og som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du få ekstra stipend til et forberedende språkkurs (ca. 22.000 kr. per semester).

Mer informasjon om finansiering finner du på Lånekassens websider.

Økonomisk garanti for delstudier i utlandet

Universiteter i USA og Canada, men også i Asia og Oseania krever ofte dokumentasjon på at du kan finansiere studiet før de innvilger søknaden. Lånekassen kan utstede en slik økonomisk garanti. Søknadsblankett finner du på websidene til Lånekassen.


Stipend fra utvekslingsprogrammene

Dersom du reiser ut gjennom ett av utvekslingsprogrammene (Erasmus+ eller Nordplus) kan du få ekstra stipend. Dette kommer i tillegg til det du får fra Lånekassen. Mer informasjon om Erasmus+ finner du her.


Fond og legater

Noen kommuner og fylkeskommuner har stipendordninger. Dessuten finnes det mange private fond og legater som tildeler stipend etter spesifikke kriterier. I stipend- og legathåndboken finner du oversikt over dette.