Language: NOR | ENG

Hvordan søker jeg?

Utvekslingsstudent blant kirsebærtrer i Japan

Ønsker du å reise på utveksling? Følg stegene under for hvordan du går frem. Kontakt internasjonal koordinator på ditt studiested dersom du har spørsmål om utveksling. 


Søknadsprosessen:

1: Sjekk dine muligheter

2: Kontakt internasjonalt kontor

Kom innom/send epost til internasjonalt kontor på ditt studiested for mer informasjon og bestilling av veiledningstime.

3: Søk om å reise på utveksling

Fyll ut online søknadskjema (til høyre). Fristen er 15. februar om du skal ut i høstsemesteret og 15. september om du skal ut i vårsemesteret. 

NB: enkelte destinasjoner/utvekslingsprogrammer har avvikende frister.

4: Avvent svar på søknad

Internasjonalt kontor behandler søknaden og informerer deg om og hvor du har fått studieplass ca. to uker etter søknadsfristen. 

Dersom du har fått studieplass blir du innkalt til et møte om veien videre; søknad til skolen, bolig, finansiering (evt. Erasmus+), emner, forsikring og eventuelt oppholdstillatelse/visum.

Gå gjennom våre sjekklister og forbered deg til møtet med internasjonalt kontor.

5: Søk til institusjonen i utlandet

Internasjonal koordinator ved ditt studiested vil bistå med søknaden til institusjonen i utlandet.

Søknadsprosessen med nødvendige dokumenter til våre partnere varierer fra land til land og fra institusjon til institusjon.

6: Forhåndsgodkjenning av emner

Når du har fått opptak ved institusjonen i utlandet, må studieleder godkjenne at emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet vil innpasses i din grad etter endt opphold. Lever signert skjema til internasjonalt kontor ved ditt studiested. Skjemaet ligger også til grunn for finansiering fra Lånekassen. 

Erasmus+ studenter må signere og levere tilleggsdokumentene Grant Agreement og kontoopplysninger.

Endring av emner etter ankomst i utlandet

Dersom du bytter emner etter ankomst i utlandet, og ikke søker om godkjenning, kan vi ikke garantere at studiepoengene innpasses i din grad etter fullført utveksling.

7: Søk ekstra støtte fra Lånekassen

Når det følgende er gjort, kan du søke om ekstra støtte fra Lånekassen etter ca. 2 uker.

  1. Emnene du skal ta i utlandet er godkjent av studieveileder
  2. Learning Agreement/Forhåndsgodkjenning er levert til Internasjonalt kontor

8: Lever opplysningsskjema

Før avreise må alle utreisende studenter levere digitalt opplysningsskjema kriseberedskapsplan. Skjemaet krever informasjon vedrørende ditt planlagte opphold, kontaktinformasjon til pårørende, forsikring(er) med mer.

Hvis informasjonen du har oppgitt i opplysningsskjemaet endres er det ditt ansvar å informere internasjonal koordinator ved HINN om endringene.

9: Semesteravgift ved HINN

Studenter som reiser på utveksling må betale semesteravgift ved HINN for å beholde sin studentstatus.