Language: NOR | ENG

Hvordan søker jeg?

Søknadsprosessen:

1. Sjekk dine utvekslingsmuligheter i vårt destinasjonssøk. Husk å sjekke språkkrav og krav til karaktersnitt per institusjon.
2. Kom innom/send epost til internasjonalt kontor på ditt studiested for mer informasjon og bestilling av veiledningstime.
3. Fyll ut online søknadskjema (til høyre). Fristen er 15. februar om du skal ut i høstsemesteret og 15. september om du skal ut i vårsemesteret. NB: enkelte destinasjoner/utvekslingsprogrammer har avvikende frister.
4. Internasjonalt kontor behandler søknaden og informerer deg om og hvor du har fått studieplass ca. to uker etter søknadsfristen. Du blir innkalt til et møte hvor du får informasjon om veien videre; søknad til skolen, bolig, finansiering (evt. Erasmus+), emner, forsikring og eventuelt oppholdstillatelse/visum. Søknadsprosessen til våre partnere varierer fra land til land, og institusjon til institusjon.
5. Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes av studieleder.
6. Søke ekstra penger hos Lånekassen. Erasmus+ studenter må i tillegg signere og levere tilleggsdokumenter (Learning Agreement, Grant Agreement, kontoopplysninger).
7. Før avreise skal alle utreisende studenter fylle ut 'Opplysningsskjema kriseberedskapsplan' og levere dette til internasjonalt kontor på HINN.

 

Viktig informasjon: 

Forhåndsgodkjenning av emner

Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes av studieleder før avreise. Forhåndsgodkjenning skal ordnes etter du har fått bekreftet plass ved lærestedet i utlandet. Skjemaet ligger også til grunn for finansiering fra Lånekassen. 

Opplysningsskjema

Alle studenter som reiser på utveksling (studie og praksis) må levere signert Opplysningsskjema til internasjonalt kontor før avreise. Hvis det skjer endringer i opplysningsskjemaet er studenten pliktet til å informere sin internasjonale koordinator ved HINN. Vennligst benytt et av skjemaene under:

Semesteravgift ved HINN

Husk å betale semesteravgift ved HINN for å beholde din studentstatus. Dette gjelder også i de tilfeller man reiser på utveksling/tar studier i andre land som en del av graden ved høgskolen.