Language: NOR | ENG

Hvordan søker jeg?

Søknadsprosessen:

 

1.

 

Sjekk dine  utvekslingmuligheter i vårt destinasjonssøk. Husk å sjekke språkkrav og krav til karaktersnitt per institusjon.

2.

 

Kom innom/send epost til  internasjonalt kontor på ditt studiested for mer informasjon og bestilling av veiledningstime.

3.

 

Fyll ut online søknadskjema (til høyre). Fristen er 15. februar om du skal ut i høstsemesteret og 15. september om du skal ut i vårsemesteret. NB: enkelte destinasjoner/utvekslingsprogrammer har avvikende frister.

4.

 

Internasjonalt kontor behandler søknaden og informerer deg om og eventuelt hvor du har fått studieplass ca. to uker etter søknadsfristen. Du blir innkalt til et møte hvor du får mer informasjon om veien videre; søknad til skolen, bolig, finansiering (evt. Erasmus+), emner, forsikring og eventuelt visum.

5.

 

Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes av studieleder før avreise.

6.

 

Søke ekstra penger hos Lånekassen. Erasmus+ studenter må signere/levere tilleggsdokumenter (Learning Agreement, Grant Agreement, kontoopplysninger).

7.

 

Før avreise skal alle utreisende studenter fylle ut 'Egenerklæring' og levere dette til internasjonalt kontor på HINN.

 

Forhåndsgodkjenning

Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes av studieleder før avreise. Forhåndsgodkjenning skal gjøres etter at du har hørt tilbake fra internasjonalt kontor ang. studieplass. Skjema ligger også til grunn for ekstra finansiering fra Lånekassen. 


Språkkrav

Undersøk om det utenlandske lærestedet har språkkrav. Ikke alle institusjoner har språkkrav, noen andre (mest engelskspråklige) partnerinstitusjoner godkjenner karakteren 4 eller mer i engelsk fra videregående. Dersom du må ta engelsktest, er  IELTS og  TOEFL testene akseptert av partnerinstitusjonene våre.

Husk at Lånekassen gir språkstipend for 4 ukers forberedende språkkurs dersom du skal studere på et annet språk enn engelsk. Mer informasjon hos Lånekassen.


Finansiering

Når du har fått opptak fra det utenlandske lærestedet og bekreftelse fra HINN på at utenlandsoppholdet inngår som en del av studiet ditt i Norge, kan du søke Lånekassen om lån og stipend. Studenter som tar delstudier i utlandet som inngår i graden kan, i tillegg til basisstøtte (lån og stipend), får ekstra stipend og lån fra Lånekassen for følgende utgifter:

 • Skolepenger i utlandet (til delstudier gis skolepengestøtten med 70% stipend og 30% lån av de faktiske skolepengene opp til kr 35.000 per semester (skoleår 2018/2019). Støtte utover dette gis som lån inntil totalt 65.000)
 • Reisestipend (avhengig av destinasjon, fra 2.400 kr. i Europa til 13.500 kr. i Oseania)
 • Språkstipend ca. 22.000 
 • Basisstøtte er utbetalt på en gang i start av din utvekslingssemester

Oppskrift på fremgangsmåte finner du her.

Studenter som reiser på utveksling til en partner under Erasmus+ programmet kan få i tillegg Erasmus+ stipend som er mellom 410 og 660 Euro per måned.


Oppholdstillatelse/visum

Undersøk om du trenger visum til det landet du skal til. Mange land utenfor Europa krever at innreisende studenter har visum, men dersom du reiser til et annet EØS-land, kan du vente med å søke om oppholdstillatelse til du har ankommet vertslandet. For mer informasjon klikk her: Visum/oppholdstillatelse.


Forsikring

Norske statsborgere som studerer i utlandet med lån og stipend fra Lånekassen, er automatisk medlemmer av Folketrygden. Om du ikke er norsk statsborger eller ikke har lån i Lånekassen, må du søke NAV om fortsatt medlemskap i studietiden.

Helseforsikring 
 • Når du skal studere i utlandet i mindre enn 12 måneder eller har støtte fra Lånekassen tar du med deg norske trygderettigheter til utlandet. Hvis du studerer i et annet nordisk land kommer du innunder trygdeordningene for det aktuelle landet.
 • Du bør orientere deg om hvilke rettigheter du har som student i utlandet hos nav.no
 • Hvis lærestedet i utlandet ber om bevis på helseforsikring (proof of medical coveragekan du bruke følgende dokument.
Europeisk helsetrygdekort

Europeisk helsetrygdekort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på lik linje med oppholdslandets borgere. Det kan bestilles hos  HELFO.

Reiseforsikring (sterkt anbefalt) 

 • Du må ha en tilleggsforsikring (helseforsikring og reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. 
 • En bra alternativ er  ANSA (Association of Norwegian Students Abroad). ANSA har forsikringsløsninger spesielt for studenter i utlandet.

Vaksiner

Ta kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen for informasjon om vaksiner. Dette bør du gjøre allerede tidlig i planleggingsfasen, da noen vaksiner må tas i flere omganger. Vær oppmerksom på at noen av lærestedene har spesielle vaksinasjonskrav for helsefagstudenter som skal ut i praksis.

Reise

Bestill billetter i god tid før avreise. Returbilletter er ofte billigere enn to enkelt billetter (gjelder de fleste flyselskaper). Hvis du er usikker om returdato har man ofte mulighet å endre på dato på et senere tidspunkt (til betaling). Sjekk hva som lønner seg mest før du bestiller. Ta eventuelt kontakt med en reisebyrå. 

Hvis du må bytte fly kan man ofte utsette andre del av reisen uten ekstra kostnad, avhengig av ledige seter andre datoer. På den måten kan du i noen tilfeller inkludere en stopp ved en annen destinasjon i reise din. 


Før avreise

 • Før avreise skal alle utreisende studenter fylle ut 'Egenerklæring' og levere dette til internasjonalt kontor på HINN. 
 • Sjekk at du har gyldig pass for hele utvekslingsperioden, for opptil 6 måneder etter hjemkomst.
 • Husk å betale semesteravgift ved HINN. Du er pliktig å betale semesteravgift fordi du fremdeles er student ved HINN når du reiser på utveksling og tar studier i utlandet som del av din grad ved Høgskolen.
 • Levere signert  Opplysningsskjema kriseberedskapsplan til internasjonalt kontor

De som reiser ut som Erasmus+ studenter, får en Erasmus+ Grant Agreement som må signeres før avreise.