Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Nederland
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Ca. 4200 studenter går på Hogeschool Van Hall Larenstein som ligger nord i Nederland, ikke langt fra kysten. Van Hall Larenstein har et tydelig grønt fokus, og sier selv at de skal utdanne ambisiøse og innovative yrkesutøvere av høy kvalitet som sammen skal bidra til en mer bærekraftig verden. Studieprogrammene dreier seg i all hovedsak om forskjellige aspekter innen  miljø- og biovitenskap og matproduksjon.

Antall plasser

2 plasser

Erasmus+ kode

NL VELP05

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Krav til språkkunnskaper

B2 engelsk

Boligmuligheter

Universitetet kan være behjelpelig med å finne bolig dersom det er ønskelig. Mer info om bolig  her.