Language: NOR | ENG

University of Zambia

Zambia
University of Zambia
University of Zambia

Foto: HINN/Guro Hagen

Studenter på lektorprogrammet og på MIKS kan i vårsemesteret reise på et 3 måneder langt utvekslingsopphold ved University of Zambia (UNZA) i Lusaka. MGLU-studenter på masternivå kan reise på praksisopphold i 8. semester. De reiser i rammene av NORPART-prosjektet  Literacy in multilingual settings (LEMS), og kan benytte seg av gode stipendordninger. 

Oppholdsperiode: februar-april. Eventuell praksis og andre emner som tas ved HINN samme semester tilrettelegges individuelt. Studenter reiser minimum i par. 

Studiepoeng

Emnet "Literacy in a multilingual context" tilsvarer 15 studiepoeng og innpasses i graden ved HINN. Det gir innsikt i hvordan flerspråklighet utvikles, hvordan lese- og skriveferdigheter tilegnes i en flerspråklig kontekst, og hvordan dette påvirker undervisning og læring. Noen eksempler på innhold er:

  • Teori om flerspråklighet
  • Språk og etnisitet i det flerspråklige Zambia
  • Språk i utdanningspolitikk og planlegging
  • Nytteverdi av tospråklig undervisning

Studentene fra HINN følger undervisningen i emnet, og er samtidig tilknyttet en grunnskole. Her henter studentene materiale for å skrive en rapport som blir eksamen i emnet.

Semesterinndeling

Oktober-januar

Februar-juni

Studieavgifter

Det er ingen studieavgifter.

 

Finansieringsstøtte

Studenter som reiser får et stipend fra LEMS-prosjektet på kr. 6000,- i tillegg til ordinært lån og stipend.

Utgifter til vaksiner og visum dekkes, og Lånekassen gir reisestøtte.

Krav til språkkunnskaper

60 studiepoeng i norsk eller engelsk kreves. Det kreves også gode engelskkunnskaper.

Boligmuligheter

UNZA organiserer bolig. Studenter må være forberedt på å dele rom, da deles også kostnadene. Studenthyblene på Marshlands er trygge og rimelige, og har relativt lav standard sett med norske øyne. Det er kokemuligheter og kjøleskap på rommene.

Praksis for MGLU-studenter i 4. studieår

MGLU-studenter på masternivå og mer presist i 8. semester, kan reise på et kortere praksisopphold i regi av prosjektet. De må ha norsk eller engelsk i fagkretsen, og være interessert i flerspråklighet. Det gjelder både 1-7 og 5-10, og studentene får ekstra stipend fra prosjektet.