University of Zambia

Zambia
University of Zambia
University of Zambia

Foto: Guro Hagen

Studenter på lektorprogrammet og på MIKS kan i vårsemesteret reise på et 3 måneder langt utvekslingsopphold ved University of Zambia (UNZA) i Lusaka. De reiser i rammene av NORPART-prosjektet Literacy in multilingual settings (LEMS), og kan nyte godt av gode stipendordninger.

Oppholdsperiode: februar-april. Eventuell praksis og andre emner som tas ved HINN samme semester tilrettelegges individuelt. Studenter reiser minimum i par. 

Studiepoeng

Emnet Literacy in a multilingual context tilsvarer 15 studiepoeng og innpasses i graden ved HINN, og gir innsikt i hvordan flerspråklighet utvikles, hvordan lese- og skriveferdigheter tilegnes i en flerspråklig kontekst, og hvordan dette påvirker undervisning og læring. Noen eksempler på innhold er:

  • Teori om flerspråklighet
  • Språk og etnisitet i det flerspråklige Zambia
  • Språk i utdanningspolitikk og planlegging
  • Nytteverdi av tospråklig undervisning

Studentene fra HINN følger undervisningen i emnet, og er samtidig tilknyttet en grunnskole. Her henter studentene materiale for å skrive en rapport som blir eksamen i emnet.

Semesterinndeling

Oktober-januar

Februar-juni

Studieavgifter

Det er ingen studieavgifter, men studentene får et stipend fra LEMS-prosjektet på kr. 6000,- i tillegg til ordinært lån og stipend. I tillegg dekkes utgifter til vaksiner og visum, og Lånekassen gir reisestøtte.

Krav til språkkunnskaper

60 studiepoeng i norsk eller engelsk kreves. Det kreves også gode engelskkunnskaper generelt.

Boligmuligheter

UNZA organiserer bolig. Studenter må være forberedt på å dele rom, da deles også kostnadene. Studenthyblene på Marshlands er trygge og rimelige, og har relativt lav standard sett med norske øyne. Det er kokemuligheter og kjøleskap på rommene.