University of York - Norwegian Study Centre

Storbritannia
University of York - Norwegian Study Centre
University of York - Norwegian Study Centre

Foto: NSC

University of York - Norwegian Study Centre

Foto: NSC

University of York tar imot studenter fra hele verden. Vi samarbeider med det norske  studiesenteret i York, og tilbyr 30-60 studiepoeng i engelsk, samt kortere studieturer til York.

For lektorutdanning er det lagt til rette for utveksling i 5. semester.

Studieavgifter

Ingen skolepenger for HINN-studenter.

Krav til karaktersnitt

50 stp eller mer i engelsk: minimum C i gjennomsnitt

30-50 stp i engelsk: minimum B i gjennomsnitt

Boligmuligheter

NSC er behjelpelige med å skaffe bolig.