University of Otago

New Zealand
University of Otago
University of Otago

University of Otago har fire campus; Dunedin, Christchurch, Auckland og Wellington. De fleste studiene som er relevante for HINN-studenter, undervises i Dunedin. Her ligger også universitetets hovedadministrasjon. University of Otago er New Zealands eldste universitet og har i dag ca. 20 000 studenter. Dunedin har 120 000 innbyggere og ligger på østkysten av Sørøya.

Studiepoeng

18 NZ credits = 9 norske SP

Semesterinndeling

Semester 1: Midten av februar til midten av juni.
Semester 2: Midten av juli til midten av november.

Studieavgifter

NZ$ 12.800 pr. semester. HINN studenter får 10% rabatt på studieavgifter. (2016/2017)

Krav til språkkunnskaper

University of Otago godkjenner 4 fra siste år på videregående. Dette må dokumenteres. De som ikke har 4, må ta engelsktest (TOEFL eller IELTS).

Krav til karaktersnitt

Krav til karaktersnitt for opptak hos University of Otago som study abroad student er 'C'.

Boligmuligheter

Se informasjon om  Accommodation for international students.