University of Copenhagen

Danmark
University of Copenhagen

Københavns universitet ble grunnlagt i 1479(!), og er fordelt på fire campuser rundt omkring i byen. Universitetet har seks fakulteter der 38650 studenter har sin tilhørighet. Skovskolen i Nødebo er en av instituttene under Natur- og biovitenskapelige fakultet; Et lite, oversiktlig campus omringet av skog og dyrket mark. Universitetet tilbyr et stor utvalg i ulike utdannelser på både bachelor-, master og PhD nivå.

Idrettsstudenter kan dra på utveksling gjennom Nordplus.

Antall plasser

Nordplus (idrett): Tilbudet varierer fra år til år. Ta kontakt med den internasjonale koordinatoren ved din campus for å vite mer.

Erasmus+ kode

DK KOBENHA01

Semesterinndeling

Høstsemester: september - desember

Vårsemester: februar - juni 

Studieavgifter

Ingen studieavgifter for Erasmus+ studenter.

Ingen studieavgift for Nordplus-studenter (unntak: eventuelle avgifter til studentorganisasjoner, søknadsavgifter, studieavgifter for tredjelandsstudenter, eventuelle kursavgifter).

Krav til språkkunnskaper

Norske studenter kan følge all undervisning på dansk. Med unntak av enkelte studieprogram. kreves det ikke dokumentasjon på språkkunnskaper for å følge undervisning på engelsk.

Boligmuligheter

Universitetet er behjelpelig med å finne bolig på eller i tilknytning til campus. Klikk her for mer informasjon.