University of Colorado

USA
University of Colorado

U niversity of Colorado, Colorado Springs - College of Business ligger ved foten av Rocky Mountains. UC Colorado Springs campus har ca. 11.000 studenter.

Studiepoeng

15 amerikanske SP = 30 norske SP

Semesterinndeling

Høstsemester: Midten av august - midten av desember
Vårsemester: Starten av januar - midten av mai

Studieavgifter

Skolepenger (tuition) er ca. 12.500 USD.

Krav til språkkunnskaper

Krav om minimum 4 i engelsk fra vgs i Norge. Evt. TOEFL- eller IELTS-test

Krav til karaktersnitt

Krav til karaktersnitt for opptak ved UC er høyere enn 'C'.

Boligmuligheter

Mer info om bomuligheter  finnes her.