Université de Bourgogne

Frankrike
Université de Bourgogne

Université de Bourgogne (University of Burgundy) ligger i Dijon og har rundt 30.000 studenter på BA-, MA- og doktorgradsnivå.

Erasmus+ kode

F DIJON01

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

Høstsemester: september - januar

Vårsemester: januar - juni

Studieavgifter

Ingen studieavgifter for Erasmus+ studenter.

Boligmuligheter

Internasjonalt kontor ved Bourgogne hjelper til med booking av rom hvis ønskelig. Se her  for mer informasjon.