Universidad San Ignacio de Loyola

Peru
Universidad San Ignacio de Loyola

Store deler av undervisningen på  USIL foregår på engelsk. Institusjonen har stor fokus på internasjonalisering og har ledelsesfag/reiseliv integrert i alle studieretninger. Du vil få en spennende og unik erfaring i en av Sør-Amerikas metropoler, Lima.  

Studiepoeng

15 peruanske credits = 30 norske SP

Semesterinndeling

Høstsemester: august - desember.

Vårsemester: mars - juli.

Studieavgifter

Ingen studieavgift for utvekslingsstudenter.

Krav til språkkunnskaper

Både engelsk og spansk.