Turku University of Applied Sciences

Finland

Turku University of Applied Sciences ligger på sør-vestkysten av Finland og har oppunder 9500 studenter.

Boligmuligheter

Info om bomuligheter finnes her. Turku garanterer ikke bolig, og krever dermed aktiv innsats fra søkeren selv.