Tsumeb Teacher Resource Center

Namibia
Tsumeb Teacher Resource Center

Foto: Chiu Yi Lam

Tsumeb Teacher Resource Center

Foto: Chiu Yi Lam

Fakta om Namibia

Namibia er et stort land sør i Afrika. Den tørre Namib-ørkenen strekker seg i et tynt belte langs hele den lange kysten. Lenger øst går landskapet over i høyereliggende platåer. Noen få elver gjennomskjærer det ellers tørre landskapet og danner fruktbare områder hvor mesteparten av befolkningen på litt over 2 millioner bor. Namibia er hjem for mange ulike folkegrupper med forskjellige språk og tradisjoner.

Du bor og jobber i Tsumeb

Tsumeb er porten til Nord-Namibia og ligger like ved en av Afrikas flotteste nasjonalparker, Etosha. Tsumeb er den største byen i Oshikotoregionen, men allikevel behagelig liten og oversiktlig. Det er i dette området du skal bo og ha praksis i skoler eller barnehager. Du bor i trygge omgivelser med de du reiser sammen med. I Tsumeb har du en egen kontaktperson og en veileder i skolen. Du får også tilgang til bibliotek og Internett ved et lokalt ressurssenter for skolene i området. Et obligatorisk introduksjonskurs blir gjennomført på Hamar før avreise.

Bachelor - barnehagelærer

5. semester kan du velge internasjonalt semester med praksis. Oppholdet er fra ca. 1. september til 1. desember, med eksamen i desember. Det gjennomføres også nettseminar underveis.

Søknadsfrist: 15. november.

Grunnskolelærer

6. semester er internasjonalt semester med praksis og bacheloroppgave. Oppholdet strekker seg fra ca. 1. februar til 1. mai, og mai-juni brukes til å ferdigstille FoU oppgaven.

Søknadsfrist: 15. februar

Studentintervju med BLU-student Andrian

Krav til språkkunnskaper

Gode engelskkunnskaper kreves.

Boligmuligheter

Våre kontaktpersoner i Namibia organiserer bolig. Ofte bor tre-fire studenter sammen i et eget hus, men gjerne i samme område som andre studenter.

Andre krav

Det kreves normal studieprogresjon. All praksis må være gjennomført og bestått før oppholdet.