PXL University College

Belgia
PXL University College
PXL University College

PXL University College ligger i Hasselt, en by på ca 75.000 innbyggere nord-øst i Belgia. Høyskolen har ca. 8000 studenter og er kjent for å ha et praksisnært fokus i sine studier.

Antall plasser

8 plasser

Erasmus+ kode

B HASSELT22

Semesterinndeling

Høstsemester: september - januar/februar

Vårsemester: februar - juni

Krav til språkkunnskaper

B2 engelsk eller B2 nederlandsk

Boligmuligheter

De tilbyr ikke studentboliger på campus, men har en godt oppbygd database med private hybler til leie.