Pusan National University

Korea
Pusan National University
Pusan National University

Pusan National University har over 27.500 studenter og  1800 ansatte. Byen Busan (ca. 3.6 M innbyggere) ligger ved sydkysten i Sør-Korea. Mer informasjon om byen og området rundt.

Informasjon om engelske emner. Husk å se på 'Courses in foreign languages'.

Antall plasser

Utvekslingsavtale med 10 plasser per semester.

Studiepoeng

15 koreansk credits = 30 norske SP

Semesterinndeling

Vårsemester: mars - juli

Høstsemester: september - desember

Studieavgifter

Ingen

Krav til språkkunnskaper

Krav om generelt gode engelskkunnskaper. Ta kontakt med internasjonalt kontor for mer informasjon om studier og søknadsprosedyrer:  international@inn.no.

Boligmuligheter

Mer informasjon om bolig.