Pusan National University

Korea
Pusan National University
Pusan National University

Pusan National University har over 27.500 studenter og  1800 ansatte. Byen Busan (ca. 3.6 M innbyggere) ligger ved sydkysten i Sør-Korea. Mer informasjon om byen og området rundt.

Informasjon om engelske emner. Husk å se på 'Courses in foreign languages'.

Antall plasser

Utvekslingsavtale med 5 plasser per semester/akademiske år.

Studiepoeng

15 koreansk credits = 30 norske SP

Semesterinndeling

Vårsemester: mars - juli

Høstsemester: september - desember

Studieavgifter

Utvekslingsavtale med 10 plasser per semester, derav ingen skolepenger for utvekslingsstudenter.

Krav til språkkunnskaper

Krav om generelt gode engelskkunnskaper. Ta kontakt med internasjonalt kontor for mer informasjon om studier og søknadsprosedyrer:  international@inn.no.

Boligmuligheter

Mer informasjon om bolig.