Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso

Chile
Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso
Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso
Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso

Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso ligger i byen Valparaiso (ca. 300.000 innbyggere) som er 1,5 timer fra Santiago. Universitet har ca.14.000 studenter.

Antall plasser

Utvekslingsavtale med 2 plasser per semester, tilsvarende 1 plass per akademiske år. 

Studiepoeng

15 TBD chilenske credits = 30 norske SP

Semesterinndeling

Høstsemester: august - desember
Vårsemester: mars - juli

Studieavgifter

Ingen studieavgift for utvekslingsstudenter.