Odisee

Belgia

Odisee University College er resultatet av en fusjon mellom to flamske høgskoler: Hogschool-Universiteit Brussel (HUB) og Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (KAHO). Campusene ligger midt i Belgia, på aksen Brussel-Aalst-Ghent-Sint‑Niklaas.

Faglig innhold

Emnet du kan ta heter Empowering education in a European context, og tar for seg interkulturell kommunikasjon, fordeler ved mangfold, kreativitet i klasserommet og virkningsfulle læringsmetoder i en europeisk kontekst. Emnet går i vårsemesteret.

Erasmus+ kode

B BRUSSEL48 

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Boligmuligheter

Studentenes servicesenter Brik hjelper deg med det meste, bolig inkludert.