NOVIA University of Applied Sciences

Finland
NOVIA University of Applied Sciences
NOVIA University of Applied Sciences

Foto: https://www.novia.fi

NOVIA University of Applied Sciences ligger ved vestkysten i Finland, og har ca. 4000 studenter, noe som gjør NOVIA til Finlands største svensk-språklige høyskole. Studentene fordeler seg på fire campuser i Jakobstad, Vasa, Raseborg og Åbo.

Antall plasser

Nordplus (sykepleie): Tilbudet varierer fra år til år. Ta kontakt med den internasjonale koordinatoren ved ditt campus for å vite mer.

Erasmus+ kode

SF VAASA13

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

Høstsemester: august - desember

Vårsemester: januar - juni

Studieavgifter

Ingen avgift for Erasmus+ studenter.

Ingen studieavgift for Nordplus-studenter (unntak: eventuelle avgifter til studentorganisasjoner, søknadsavgifter, studieavgifter for tredjelandsstudenter, eventuelle kursavgifter).

Krav til språkkunnskaper

Ingen formelle krav for Erasmus- og Nordplus-studenter.

Krav til karaktersnitt

Ingen formelle krav for Erasmus- og Nordplus-studenter.

Boligmuligheter

Mer informasjon om bolig finner du her.