North Island College

Canada
North Island College
North Island College

North Island College ligger på Vancouver Island i British Columbia. Universitet har ca. 4000 studenter.

Antall plasser

Utvekslingsavtale med 2 plasser per akademiske år

Studiepoeng

Bachelor: 15 credits = 30 norske SP
Master: 12 credits = 30 norske SP

Semesterinndeling

Høst: september - desember

Vår: januar - juni

Studieavgifter

Ingen studieavgifter for utvekslingsstudenter.

Krav til språkkunnskaper

Ingen

Krav til karaktersnitt

Ingen

Boligmuligheter

Universitet tilbyr Family Homestay eller Peerstay. Mer info her.