Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Nederland
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden har 10.000 studenter og tilbyr profesjonsutdanninger innen kommunikasjon, økonomi og ledelse, helse og teknologi.

Antall plasser

2 plasser

Erasmus+ kode

NL LEEUWAR01

Studiepoeng

30 ECTS = 30 norske SP

Semesterinndeling

Høstsemester: september - januar
Vårsemester: slutten av januar - slutten av juni

Studieavgifter

Ingen studieavgifter for Erasmus+ studenter.

Krav til språkkunnskaper

Ingen krav om språkkunnskaper for Erasmus+ studenter.

Krav til karaktersnitt

Ingen

Boligmuligheter

Mer info finnes her.