Language: NOR | ENG

NHL Stenden

Nederland
NHL Stenden
NHL Stenden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL Stenden) har 10.000 studenter og tilbyr profesjonsutdanninger innen kommunikasjon, økonomi, reiseliv og ledelse, helse og teknologi.

Antall plasser

2 plasser

Erasmus+ kode

NL LEEUWAR01

Studiepoeng

30 ECTS = 30 norske SP

Semesterinndeling

Høstsemester: september - januar
Vårsemester: slutten av januar - slutten av juni

Studieavgifter

Ingen studieavgifter for Erasmus+ studenter.

Finansieringsstøtte

Basisstøtte - hele beløpet kommer i en utbetaling i starten av semesteret
Reisestøtte - 2.500 kr. (35% stipend og 65% lån)
Erasmus+ stipend - 410 eur./mnd (100% stipend). Kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen

Krav til språkkunnskaper

Ingen krav om språkkunnskaper for Erasmus+ studenter.

Krav til karaktersnitt

Ingen

Boligmuligheter

On-campus: Nei.
Off-campus: Universitetet anbefaler studenter til å søke på boliger så tidlig som mulig. Universitetet har avtalepartnere i det private markedet.