Matej Bel University

Slovakia
Matej Bel University

Matej Bel University ligger i Banska Bystrica (ca. 80.000 innbyggere), sentralt i Slovakia. Universitet har ca. 9.000 studenter og 6 fakulteter. HINN har avtale med Faculty of Education.

Antall plasser

5 plasser per semester.

Erasmus+ kode

SK BANSKA01

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

Høstsemester: september - februar
Vårsemester: februar - juni

Studieavgifter

Ingen studieavgift for Erasmus-studenter.

Boligmuligheter

Universitet tilbyr bolig til internasjonale studenter.