Ludwigshafen University of Business and Society

Tyskland
Ludwigshafen University of Business and Society
Ludwigshafen University of Business and Society
Ludwigshafen University of Business and Society

Ludwigshafen University of Business and Society (Hochscule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen) er et offentlig universitet som ligger i Ludwigshafen, Tyskland. Universitetet tilbyr bachelor- og mastergrader i flere områder av økonomi og sosialfag.

Antall plasser

4 plasser for økonomi og 2 plasser for sosialfag.

Erasmus+ kode

D LUDWIGH01

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

Vintersemester: oktober - februar.
Sommersemester: april - juli.

Studieavgifter

Ingen studieavgift for Erasmus-studenter.

Krav til språkkunnskaper

Ingen formelle krav for Erasmus-studenter.

Boligmuligheter

Universitetet skaffer bolig til utvekslingsstudenter. Se nettside om bolig.