Karlstad University

Sverige
Karlstad University
Karlstad University
Karlstad University

Universitetet i Karlstad (tidligere Högskolan i Karlstad) ligger i Kronoparken, drøyt 5 km fra Karlstad sentrum. Universitetet har over 16.000 studenter og 1200 ansatte.

Det er mulig for Grunnskolelærer- og Barnehagelærerstudenter å ta praksis i Karlstad (2 eller 5 uker for GLU studenter og 2 uker for BLU studenter).

Fra 2019 er det mulig for GLU studenter å søke om ekstra stipend for en 5-ukers praksis i Karlstad under NOTED prosjektet: Multicultural Practicum Groups and Internationalisation of Teacher Education.

Antall plasser

13 plasser

Erasmus+ kode

S KARLSTA01

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

Høstsemester: august - januar

Vårsemester: januar - juni

Studieavgifter

Ingen studieavgifter for Erasmus+ studenter. 

Krav til språkkunnskaper

Ingen formelle krav for Erasmus+ studenter.

Boligmuligheter

Mer informasjon om boligmuligheter finner du her