Inholland University of Applied Sciences

Nederland
Inholland University of Applied Sciences

Inholland University of Applied Sciences er resultatet av en sammenslåing av flere høgskoler og har derfor mange campus spredd rundt omkring i Nederland. HINN samarbeider med campus Haarlem og Rotterdam.

Antall plasser

8 plasser per semester.

Erasmus+ kode

NL S-GRAVE37

Studiepoeng

30 ECTS = 30 norske SP

Semesterinndeling

Høstsemester: september - januar
Vårsemester: februar - juni

Studieavgifter

Ingen studieavgifter for Erasmus+ studenter.

Krav til språkkunnskaper

Ingen

Krav til karaktersnitt

Ingen

Boligmuligheter

Les mer om studentboligmuligheter i Haarlem og Rotterdam.