HZ University of Applied Sciences

Nederland
HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences ligger på Zeeland kysten i sør-vest Nederland. HZ har ca. 4.500 studenter og 26 bachelorstudier, hvorav 9 av studiene er på engelsk. Dette gjelder blant annet: international business og management, og turismeopplevelser. 

Antall plasser

6 plasser per semester, hvorav 4 for reiseliv og 2 for business.

Erasmus+ kode

NL VLISSIN01 

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

Høstsemester: september - januar
Vårsemester: februar - juni 

Studieavgifter

Ingen studieavgift for Erasmus-studenter.

Krav til språkkunnskaper

Ingen formelle krav for Erasmus-studenter.

Boligmuligheter

For mer informasjon klikk  her.