Language: NOR | ENG

Högskolan i Halmstad

Sverige
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad

Högskolan i Halmstad er en svensk statlig høgskole med ca 10 600 og flott beliggenhet på den svenske vestkysten mellom Göteborg og Malmö. Høgskolen er kjent for stort utvalg av studieprogrammer og små studentgrupper, og har tre profilområder: Innovasjonsvitenskap, informasjonsteknologi, helse og livsstil. 

Antall plasser

Nordplus: Tilbudet varierer fra år til år. Ta kontakt med den internasjonale koordinatoren ved din campus for å vite mer

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

Høstsemester: Slutten av august/begynnelsen av september - midten av januar

Vårsemester: Midten av januar - begynnelsen av juni

Studieavgifter

Ingen studieavgift for Nordplus-studenter.

  • Unntak: eventuelle avgifter til studentorganisasjoner, søknadsavgifter, studieavgifter for tredjelandsstudenter, eventuelle kursavgifter.

Finansieringsstøtte

Basisstøtte - hele beløpet kommer i en utbetaling i starten av semesteret
Reisestøtte - 2.500 kr. (35% stipend og 65% lån)

Krav til språkkunnskaper

Ingen formelle krav for Nordplus-studenter.

Krav til karaktersnitt

Ingen formelle krav for Nordplus-studenter.

Boligmuligheter

Mer informasjon om boligmuligheter finner du på høgskolens nettside.