Hochschule Weihenstephan Triesdorf

Tyskland
Hochschule Weihenstephan Triesdorf

Hochschule Weihenstephan Triesdorf ligger i Freising i delstaten Bayern, rundt 40 km fra Munich i Bavaria. Høgskolen har ca. 6400 studenter fordelt på 2 campus, hvorav ca. 350 er internasjonale studenter. 

Antall plasser

8 plasser per akademiske år.

Erasmus+ kode

D FREISIN01

Semesterinndeling

Vintersemester: starten av oktober - midten av mars

Sommersemester: midten av mars - slutten av juli

Studieavgifter

Ingen studiavgifter for Erasmus+ studenter.

Krav til karaktersnitt

Ingen

Boligmuligheter

For informasjon om boligmuligheter, se her.