Hochschule Darmstadt

Tyskland
Hochschule Darmstadt

Hochschule Darmstadt er en av Tysklands fremste naturvitenskaplige høyskoler, med 11.000 studenter og 740 ansatte.

Antall plasser

1 plass for helse og sosialfag og 4 plasser for business.

Erasmus+ kode

D DARMSTA02

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

Vintersemester: september - februar.
Sommersemester: mars - august.

Studieavgifter

Ingen studieavgifter for Erasmus-studenter

Krav til språkkunnskaper

Ingen formelle krav for Erasmus-studenter.

Boligmuligheter

Hochschule Darmstadt er behjelpelig med å skaffe hybler til utvekslingsstudenter.  Mer informasjon...