Language: NOR | ENG

Hochschule Darmstadt

Tyskland
Hochschule Darmstadt
Hochschule Darmstadt

Hochschule Darmstadt er en av Tysklands fremste naturvitenskaplige høyskoler, med 11.000 studenter og 740 ansatte.

Antall plasser

1 plass for helse og sosialfag og 4 plasser for business.

Erasmus+ kode

D DARMSTA02

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

Vintersemester: september - februar.
Sommersemester: mars - august.

Studieavgifter

Ingen studieavgifter for Erasmus-studenter

Finansieringsstøtte

Basisstøtte - hele beløpet kommer i en utbetaling i starten av semesteret
Reisestøtte - 2.500 kr. (35% stipend og 65% lån)
Erasmus+ stipend - 410 eur./mnd (100% stipend). Kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen

Krav til språkkunnskaper

Ingen formelle krav for Erasmus-studenter.

Boligmuligheter

Hochschule Darmstadt er behjelpelig med å skaffe hybler til utvekslingsstudenter. Det finnes og en rekke muligheter for leie av privat bolig i nærheten av campus. Mange studenter bor i en "Wohngemeinschaft", et privat bofellesskap.