Language: NOR | ENG

Hanze University of Applied Sciences, Groningen

Nederland
Hanze University of Applied Sciences, Groningen
Hanze University of Applied Sciences, Groningen

Hanze University of Applied Sciences i Groningen (nord Nederland) har ca. 25.000 studenter og over 2700 ansatte. 

Antall plasser

4 plasser per semester.

Erasmus+ kode

NL GRONING03

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

Høstsemester: september - januar
Vårsemester: februar - juni/juli

Studieavgifter

Ingen studieavgift for Erasmus-studenter.

Finansieringsstøtte

Basisstøtte - hele beløpet kommer i en utbetaling i starten av semesteret
Reisestøtte - 2.500 kr. (35% stipend og 65% lån)
Erasmus+ stipend - 410 eur./mnd (100% stipend). Kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen

Krav til språkkunnskaper

Ingen formelle krav for Erasmus-studenter.

Boligmuligheter

On-campus: Nei
Off-campus: Det er ingen studentboliger på campus, derfor velger de fleste studenter å leie rom i bokollektiv.