Language: NOR | ENG

Goldsmiths College

Storbritannia
Goldsmiths College
Goldsmiths College

Goldsmiths College er en del av University of London, og ble etablert i 1891. Goldsmiths' campus ligger i New Cross, South East London. Over 20% av studentene kommer fra andre land enn Storbritannia. 

Studiepoeng

60 credits = 30 SP

Semesterinndeling

Høstsemester: september - desember
Vårsemester: januar - juni

Studieavgifter

Vårsemester: £8,440
Høstsemesteret: £6,900

 

Finansieringsstøtte

Basisstøtte - hele beløpet kommer som en utbetaling i start av semester
Reisestøtte - 2.500 kr. (35% stipend og 65% lån)

Krav til språkkunnskaper

Du må ha 4 i engelsk fra videregående. Dersom du ikke har 4, må du ta engelsktest (IELTS).

Krav til karaktersnitt

Ingen

Boligmuligheter

On-campus: Det er studentboliger på campus.
Off-campus: Det er også muligheter for å bo off-campus.
Får du hjelp av vertsinstitusjonen: Skolen svarer på mail om spørsmål angående bolig.