Language: NOR | ENG

England

Storbritannia

Kontakt studieleder på gjeldende studie for nærmere informasjon om muligheter og prosedyre.

Antall plasser

2-5 per praksisperiode.

Studiepoeng

30 studiepoeng.

Semesterinndeling

4.semester.

Finansieringsstøtte

Basisstøtte - hele beløpet kommer i en utbetaling i starten av semesteret
Reisestøtte - 2.500 kr. (35% stipend og 65% lån)
Erasmus+ stipend - 610 eur./mnd (100% stipend). Kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen

Krav

Individuell vurdering og egnethet.