Language: NOR | ENG

Danmark

Danmark

Kontakt studieleder på gjeldende studie for nærmere informasjon om muligheter og prosedyre.

Antall plasser

2-4 per praksisperiode

Semesterinndeling

For bachelor i sosialt arbeid: 4. semester.
For bachelor i barnevern: 5. semester. 
For bachelor i vernepleie: 5. / 6. semester.

Finansieringsstøtte

Basisstøtte - hele beløpet kommer i en utbetaling i starten av semesteret
Erasmus+ stipend - 660 eur./mnd (100% stipend). Kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen

Krav

Individuell vurdering og egnethet.