Language: NOR | ENG

Catholic University of Applied Sciences, Freiburg

Tyskland
Catholic University of Applied Sciences, Freiburg
Catholic University of Applied Sciences, Freiburg
Catholic University of Applied Sciences, Freiburg

Universitetsbiblioteket i Freiburg

Catholic University of Applied Sciences, Freiburg er et av de 7 katolske høgskolene i Tyskland, hvor over 1900 studenter kommer fra Tyskland og nabolandene. Høgskolen ligger i Freiburg, tett på grensen til Frankrike, og tilbyr gode studiemiljø som sørger for samhold både i og utenfor undervisningen. Høgskolen tilbyr hovedsakelig emner på tysk, med et fåtall engelske emner.

Antall plasser

3 plasser per akademiske år.

Erasmus+ kode

D FREIBURG04

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

Høstsemester: september/oktober - februar
Vårsemester: mars/april - august

Studieavgifter

Ingen studieavgift for Erasmus+ studenter.

Finansieringsstøtte

Basisstøtte - hele beløpet kommer i en utbetaling i starten av semesteret
Reisestøtte - 2.500 kr. (35% stipend og 65% lån)
Erasmus+ stipend - 410 eur./mnd (100% stipend). Kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen

Krav til språkkunnskaper

Høgskolen tilbyr hovedsakelig emner på tysk. Studenter må inneha gode kunnskaper i tysk (B2) for å søke om tyske emner. Noen emner tilbys på engelsk. Kontakt internasjonalt kontor for mer informasjon. 

Boligmuligheter

On-campus: Det er studentboliger i "Studierendenwerk" Freiburg. Etterspørselen etter rimelige rom og leiligheter er høy, spesielt om høsten før vintersemesteret begynner. Sørg for å se etter et sted så tidlig som mulig.
Off-campus: Det finnes en rekke muligheter for leie av privat bolig i nærheten av campus. Mange bor i en "Wohngemeinschaft", et privat bofellesskap.. 
Får du hjelp av vertsinstitusjonen: Skolen svarer på mail om spørsmål angående bolig.

 

Baden-Württemberg Scholarship Program

Studenter som ønsker å reise på utveksling høst 2020 eller vår 2021, har mulighet til å søke om ekstrastipend hos vår partnerinstitusjon. Ekstrastipendet varierer avhengig av antall studenter, men ligger på rundt 700 euro per måned (minimum utveksling på 3 måneder). Det er dessverre ikke mulig å kombinere andre ekstrastipend ( Erasmus+) med Baden-Württemberg stipendet. Stipendet gjelder kun for de som tar emner på tysk. Frist for å levere inn stipendsøknad til vår partner er 1.mars 2020. For mer informasjon, vennligst kontakt internasjonalt kontor