Language: NOR | ENG

Catholic University of Applied Sciences, Berlin

Tyskland
Catholic University of Applied Sciences, Berlin

Catholic University of Applied Sciences (KHSB), Berlin ligger i den sør-østlige delen av Berlin. Det er viktig å legge merke til at høgskolen kun tilbyr emner på tysk.

Antall plasser

6 plasser per semester.

Erasmus+ kode

D BERLIN20

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP.

Semesterinndeling

Høstsemester: september/oktober - februar/mars.
Vårsemester: mars/april - juli.

Studieavgifter

Ingen krav til studieavgifter for Erasmus+ studenter.

Finansieringsstøtte

Basisstøtte - hele beløpet kommer i en utbetaling i starten av semesteret
Reisestøtte - 2.500 kr. (35% stipend og 65% lån)
Erasmus+ stipend - 410 eur./mnd (100% stipend). Kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen

Krav til språkkunnskaper

Høgskolen tilbyr kun emner på tysk. Studenter må dermed inneha B2 i tysk. Kontakt internasjonalt kontor for mer informasjon.

Boligmuligheter

On-campus: KHSB tilbyr et  begrenset antall boliger til utvekslingsstudenter. 
Off-campus: Det finnes og en rekke muligheter for leie av privat bolig  i nærheten av campus. Mange studenter bor i en "Wohngemeinschaft", et privat bofellesskap.
Får du hjelp av vertsinstitusjonen: Skolen svarer på mail om spørsmål angående bolig.