California State University San Marcos

USA
California State University San Marcos
California State University San Marcos
California State University San Marcos

California State University San Marcos (CSUSM) ligger 60 km nord fra San Diego, CA, og er et av de 23 campusene til California State University, det største offentlig universitetet i USA. CSUSM har over 15.000 studenter, hvorav nesten 400 er internasjonale og utvekslingsstudenter. Campuset har per i dag over 100 studentgrupper. 

Antall plasser

Ikke begrenset

Studiepoeng

Standardpakke innebærer 12 credits som tilsvarer til 24 norske SP. Ekstra 6 SP koster ca. 800 USD i tillegg til standard skolepenger.

Semesterinndeling

Høstsemester: midten av august - midten av desember
Vårsemester: starten av januar - midten av mai

Studieavgifter

Skolepenger 6.200 USD per semester. HINN studenter får 15% rabatt.

Krav til språkkunnskaper

Krav om minimum 4 i engelsk fra vgs i Norge. Evt. TOEFL- eller IELTS-test

Krav til karaktersnitt

Krav til karaktersnitt for opptak ved CSUSM er høyere enn 'C'. 

Boligmuligheter

Du finner mer info om bolig her ( QUAD og University Village Apartment).