Language: NOR | ENG

Bern University of Applied Sciences

Sveits
Bern University of Applied Sciences
Bern University of Applied Sciences

Bern University of Applied Sciences (Berner Fachhochschule, BFH) - Business School har nesten 7.000 studenter. 

Antall plasser

3 plasser

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

September-februar
Februar-juni

Studieavgifter

Ingen

Finansieringsstøtte

Basisstøtte - hele beløpet kommer i en utbetaling i starten av semesteret
Reisestøtte - 2500 kr (35% stipend og 65% lån)

Krav til språkkunnskaper

Ingen formelle krav.

Krav til karaktersnitt

Ingen formelle krav.

Boligmuligheter

On-campus: Skolen har studentboliger på campus.
Off-campus: Det er muligheter for å bo off-campus.
Får du hjelp av vertsinstitusjonen: Skolen svarer på mail om spørsmål angående bolig. For mer og detaljert informasjon sjekk skolens nettsider