Language: NOR | ENG

Arcada University of Applied Sciences

Finland
Arcada University of Applied Sciences
Arcada University of Applied Sciences
Arcada University of Applied Sciences

Arcada University of Applied Sciences (ARCADA) ligger i Arabianranta, Helsinki. Universitet har over 2400 studenter og 150 ansatte.

Antall plasser

Kulturprosjektledelse / Film og TV: 2 plasser

Idrett: 3 plasser

Erasmus+ kode

SF HELSIN39

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

Høstsemester: september - desember
Vårsemester: januar - juni

Studieavgifter

Ingen studieavgift for Erasmus-studenter.

Finansieringsstøtte

Basisstøtte - hele beløpet kommer i en utbetaling i starten av semesteret
Reisestøtte - 2.500 kr. (35% stipend og 65% lån)
Erasmus+ stipend - 410 eur./mnd (100% stipend). Kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen

Krav til språkkunnskaper

Ingen formelle krav for Erasmus-studenter.

Krav til karaktersnitt

Ingen formelle krav for Erasmus-studenter.

Boligmuligheter

Arcada har studentboliger, internasjonal koordinator vil reservere et rom i en delt leilighet for studentene.  Høgskolen garanterer bolig.