Arcada University of Applied Sciences

Finland
Arcada University of Applied Sciences
Arcada University of Applied Sciences
Arcada University of Applied Sciences

Arcada University of Applied Sciences ligger i Arabianranta, Helsinki. Universitet har over 2400 studenter og 150 ansatte.

Antall plasser

Kulturprosjektledelse / Film og TV: 2 plasser

Idrett: 3 plasser

Erasmus+ kode

SF HELSIN39

Studiepoeng

30 ECTS = 30 SP

Semesterinndeling

Høstsemester: september - desember
Vårsemester: januar - juni

Studieavgifter

Ingen studieavgift for Erasmus-studenter.

Krav til språkkunnskaper

Ingen formelle krav for Erasmus-studenter.

Krav til karaktersnitt

Ingen formelle krav for Erasmus-studenter.

Boligmuligheter

Mer informasjon om bolig finner du her.