Om kvalitetssystemet

Det gjeldende kvalitetssystemet for utdanning i Høgskolen i Innlandet ble tatt i bruk 1. august 2018. Det var da nyutviklet etter fusjonen som etablerte Høgskolen i Innlandet.

Krav til kvalitetssystem og kvalitetsarbeid i lov og forskrifter:

Daglig ansvarlig for kvalitetssystemet er Prorektor for utdanning Stine Grønvold 

Har du spørsmål om kvalitetssystemet eller bruk av det og ikke får svar andre steder, kan du sende e-post til  kvalitet@inn.no

 

Tilsyn med høgskolens kvalitetsarbeid i 2019

NOKUT skal gjennomføre tilsyn med Høgskolen i Innlandets systematiske kvalitetsarbeid i 2019.
Det betyr følgende: