Language: NOR | ENG

Nøkkeltall for studieprogram

Høgskolen har satt sammen sentrale nøkkeltall som kan vises for hvert studieprogram. Disse brukes blant annet i rapporteringsarbeidet, og ellers ved vurdering av kvalitet i studieprogrammene.

Lenken nedenfor laster ned en Excel-fil der du kan velge studieprogram og se en del sentrale nøkkeltall.

Last ned nøkkeltall for studieprogram

 

En Excelfil lastes ned. Du vil få en advarsel når du åpner fila, men fila er trygg, så du kan velge Aktiver på de spørsmålene du får.

Oppdatering av nøkkeltallene:

  • Nytt innhold sist lagt inn i oktober 2019. Noen av disse er foreløpige tall for 2019 som kun teller med vårsemesteret.
  • Foreløpige tall for gjennomstrømming i 2019 ble lagt til i november 2019.
  • Nytt innhold legges inn i starten av februar med resultater fra Studiebarometerert, og senere i februar etter oppdatering av DBH. Dette vil da være endelige tall for 2019 på alle indikatorer.

Les mer om nøkkeltallverktøyet.

Spørsmål, kommentarer eller feilmeldinger sendes til kvalitet@inn.no.