Nøkkeltall for studieprogram

Høgskolen har satt sammen sentrale nøkkeltall som kan vises for hvert studieprogram. Disse brukes blant annet i rapporteringsarbeidet, og ellers ved vurdering av kvalitet i studieprogrammene.

Lenken nedenfor laster ned en Excel-fil der du kan velge studieprogram og se en del sentrale nøkkeltall.

Nøkkeltall for studieprogram, versjon 3, 13.1. 2019

Nytt i versjon 3:

  • Studieprogramlista er sortert alfabetisk for hvert fakultet.
  • Flere informasjoner er lagt inn om studieprogrammene i den store forsiden. 
  • Egne forsider er laget for hvert fakultet med alle studieprogrammene ett år.

Du vil få en advarsel når du åpner fila, men fila er trygg, så du kan velge Aktiver på de spørsmålene du får.

Nytt innhold legges inn i slutten av februar: alle resultater for 2018 fra DBH og Studiebarometeret.

Les mer om nøkkeltallverktøyet.

Spørsmål, kommentarer eller feilmeldinger sendes til Svein Foss.