Nøkkeltall for studieprogram

Høgskolen har satt sammen sentrale nøkkeltall som kan vises for hvert studieprogram. Disse brukes blant annet i rapporteringsarbeidet, og ellers ved vurdering av kvalitet i studieprogrammene.

Lenken nedenfor laster ned en Excel-fil der du kan velge studieprogram og se en del sentrale nøkkeltall.

Last ned nøkkeltall for studieprogram

 

En Excelfil lastes ned. Du vil få en advarsel når du åpner fila, men fila er trygg, så du kan velge Aktiver på de spørsmålene du får.

Oppdatering av nøkkeltallene:

  • Nytt innhold sist lagt inn i slutten av februar 2019.
  • Oppdateringer etter det gjelder små feilrettinger. Sist 27.5. 
  • Nytt innhold legges inn i slutten av oktober, etter oppdatering av DBH.

Les mer om nøkkeltallverktøyet.

Spørsmål, kommentarer eller feilmeldinger sendes til Svein Foss.